Πολυσυστήμα Ατέρμονα Ψησταριάς

Πολυσυστήμα Ατέρμονα Κοχλία Ψησταριάς
Ατέρμονα Κοχλία Ψησταριες Πολυσυστήμα
Ενιαίο λειτουργικό σύστημα για πολλαπλό, ταυτόχρονο ψήσιμο.
Πολυσυστήμα Ψησταριάς
Ψησταριά με τρείς ατέρμονες
Ψησταριά κοντοσουβλακια

Translate »
Scroll to Top